Hyresgästernas intressen i fokus
Som hyresgäst har man både rättigheter och skyldigheter, men det är inte alltid så lätt att veta exakt vilka de är. Hyresgästföreningen representerar sina medlemmar i alla tänkbara frågor som kan dyka upp när man hyr sin lägenhet, oavsett om det är en allmännyttig eller en privat hyresvärd.
- Vår organisation utgörs av våra medlemmar och deras behov, säger Inger Tenggren, regionchef för Hyresgästföreningen Sydost.
Regionen omfattar sedan en omläggning i somras Småland, Östergötland, Gotland, Öland och Blekinge. Inom Hyresgästföreningen Sydost finns fyra större kontor, förutom i Växjö där Inger sitter också i Jönköping, Linköping och Norrköping. Därutöver finns en mängd mindre lokaler i bostadsområden över hela området. Verksamheterna är många och kan röra frågor om att få bo kvar, hyresnivåer, tvister med hyresvärden, gemensamma utrymmen och utemiljöer, med mera.
- Att förhandla om hyror utgör förstås en stor del i vårt uppdrag. Ju fler medlemmar vi kan företräda desto bättre förhandlingsutrymme har vi. Ett medlemskap i Hyresgästföreningen är både en solidaritetshandling och en egennyttig investering, menar Inger.
När föreningen ska förhandla om hyrorna för ett bostadsområde tas sådant som läget, hyresnivåerna i närområdet och standarden på boendet med i beräkningen. Dessutom är det en trygghet att ha en stor organisation i ryggen när det gäller renoveringsbehov och andra frågor som gäller den enskilda bostaden.
- Det kostar 75 kronor i månaden för ett medlemskap. Då är vi behjälpliga med allt från hyrestvister där vi bistår med juridisk hjälp om det behövs, till att erbjuda förmånliga försäkringar och rabatter på olika områden, utöver hyresfrågorna, berättar Inger.
Ända sedan Hyresgästföreningen bildades i början av 1900-talet har målet varit att arbeta för bra bostäder åt alla. Det målet gäller i högsta grad fortfarande.
- Både hyresvärdar och hyresgäster kan ha nytta av vårt arbete, sammanfattar Inger.


Hyresgästföreningen Sydost

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 0470-77 08 01


Email:
inger.tenggren@hyresgastforeningen.se

Hemsida:
www.hyresgastforeningen.se

Adress:
Hyresgästföreningen Sydost
Östregårdsgatan 9
Box 4 35106

| 13 SENASTE FÖRETAGEN